Tav ve Isıl İşlem Fırınları

Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve içyapılarının elde edilmesine ısıl işlem denir.

 • Isıl işlem; bir malzemenin özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dâhilinde uygulanan bir ısıtma ve soğutma işlemleri sırasıdır.

 • Diğer bir deyişle; içyapı ve özellikler bakımından belirli bir durumu elde etmek üzere, malzemenin solidüs (katılaşma) sıcaklığının altında uygun sıra ve süre ile ısıtılıp soğutulmasına ısıl işlem denir.

 • İşlem sırasında, ortamın etkisiyle (örneğin karbonlamada ve nitrürleme işleminde olduğu gibi) çeliğin kimyasal bileşimi değişir

 

Metallerde ısıl işlem, beş ana safhadan oluşur. Bunlar ısıtma, ısıtılan sıcaklıkta bekletme (tavlama) , soğutma , dövme,  kimyasal  (Sodyum,kükürt, karbon, Potas, vs)  emdirme safhalarıdır. 

Metallare yönelik Isıl İşlem fırınlarımız araba tabanlı, kuyu tipi, kamara tipi, laboratuvar tipi ya da tünel tipi olarak üretilebilmektedir. Bu fırınlar ile;

-Tavlama,

-Normalizasyon,

-Tel Tavlama,

-Gerilim Giderme,

-İsteğe uygun çeşitli ısıl işlemler yapılabilmektedir.

Uygulanabilen en yüksek sıcaklık 1300 C'dir. Tercihe göre ısıtma sistemi; elektrikli, doğalgazlı ya da sıvı yakıtlı olabilmektedir.

ÖZELLİKLER

 • Güçlü şasesi sayesinde ısıl genleşmelerden kaynaklanan kusurlar minimuma indirilmiştir,

 • Kapılar müşteri isteği doğrultusunda yukarı, yana veya öne doğru doğru açılabilmektedir,

 • Elektrik ısıtmalı fırınlarda kullanılan rezistans telleri 1400 ºC'ye dayanımlı Kanthal A1 telleridir,

 • PLC kontrollü, PID ısıtma ile düzgün bir ısıtma sağlanmıştır. Ayrıca kendi hazırlayabildiğiniz reçetelerle istediğiniz şekilde ısıl işlem programı uygulanabilmektedir. Geriye dönük veri takibi ve grafik izleme seçenekleri de mevcuttur.

 • İzolasyonlar alümina tuğla, seramik battaniye ya da board plakadır,

 • Sıcaklık ölçümleri, K Tipi NiCr-Ni 25-1200 ºC Nikel-Krom termokupuller ile sağlanmaktadır,

 • Leasing ile ürünümüzü 5 yıla kadar vadeli ve düşük taksitle kolaylıkla alabilirsiniz,

 • Fırınlarımız üretim hatalarına karşı 1 yıl, servis ve yedek parça temini konusunda 10 yıl güvencelidir.