Tav ve Isıl İşlem Fırınları

Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve içyapılarının elde edilmesine ısıl işlem denir.

 • Isıl işlem; bir malzemenin özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dâhilinde uygulanan bir ısıtma ve soğutma işlemleri sırasıdır.

 • Diğer bir deyişle; içyapı ve özellikler bakımından belirli bir durumu elde etmek üzere, malzemenin solidüs (katılaşma) sıcaklığının altında uygun sıra ve süre ile ısıtılıp soğutulmasına ısıl işlem denir.

 • İşlem sırasında, ortamın etkisiyle (örneğin karbonlamada ve nitrürleme işleminde olduğu gibi) çeliğin kimyasal bileşimi değişir

 

Isıl işlem, üç ana safhadan oluşur. Bunlar ısıtma, ısıtılan sıcaklıkta bekletme ve soğutma safhalarıdır. Bütün ısıl işlem yöntemlerinde bu üç ana safha geçerlidir. Fakat uygulanan ısıl işlem türüne göre, ısıl işlem sıcaklığı, bekletme süresi, ısıtma ve tutma hızı gibi parametreler değiştirilir. Isıtma, bekletme ve soğutma safhalarına ısıl çevrim denir. Uygulanan ısıl işlem türüne göre işlem ya bir çevrim yapılarak bitirilir ya da birbirini izleyen birkaç ısıl çevrim yapılarak ısıl işlem tamamlanır.

Metallare yönelik Isıl İşlem fırınlarımız araba tabanlı, kuyu tipi, kamara tipi, laboratuvar tipi ya da tünel tipi olarak üretilebilmektedir. Bu fırınlar ile;

-Tavlama,

-Normalizasyon,

-Tel Tavlama,

-Gerilim Giderme,

-İsteğe uygun çeşitli ısıl işlemler yapılabilmektedir.

Uygulanabilen en yüksek sıcaklık 1300 C'dir. Tercihe göre ısıtma sistemi; elektrikli, doğalgazlı ya da sıvı yakıtlı olabilmektedir.

ÖZELLİKLER

 • Güçlü şasesi sayesinde ısıl genleşmelerden kaynaklanan kusurlar minimuma indirilmiştir,

 • Kapılar müşteri isteği doğrultusunda yukarı, yana veya öne doğru doğru açılabilmektedir,

 • Elektrik ısıtmalı fırınlarda kullanılan rezistans telleri 1400 oC'ye dayanımlı Kanthal A1 telleridir,

 • PLC kontrollü, PID ısıtma ile düzgün bir ısıtma sağlanmıştır. Ayrıca kendi hazırlayabildiğiniz reçetelerle istediğiniz şekilde ısıl işlem programı uygulanabilmektedir. Geriye dönük veri takibi ve grafik izleme seçenekleri de mevcuttur.

 • İzolasyonlar alümina tuğla, seramik battaniye ya da board plakadır,

 • Sıcaklık ölçümleri, K Tipi NiCr-Ni 25-1200 ºC Nikel-Krom termokupuller ile sağlanmaktadır,

 • Leasing ile ürünümüzü 5 yıla kadar vadeli ve düşük taksitle kolaylıkla alabilirsiniz,

 • Fırınlarımız üretim hatalarına karşı 1 yıl, servis ve yedek parça temini konusunda 10 yıl güvencelidir.

AYGEN MEKATRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

© 2020 Copyright AYGEN