top of page

Yeni ISPM15 Yönetmeliği Hk.

Güncelleme tarihi: 29 Haz 2019

Istanbul Ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliginden bildirilmiştir:

ISTANBUL IHRACATÇI BIRLIKLERI ÜYELERINE SIRKÜLER

Konu: Ispm 15 uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlıgı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlügü'nden alınan bir yazıda; uluslararası ticarette, ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili düzenlemelerin Birleşmiş Milletler bünyesinde 1946 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütünce (Food and Agriculture of United Nations FAO) yapıldıgı; FAO tarafından bitkisel materyallerin ithalat ve ihracatının saglıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kısa adı IPPC (International Plant Protection Convention: Uluslararası Bitki Saglıgı Konvansiyonu) olan bir sözleşme hazırlandıgı; bu sözleşmenin 1952 yılında imzaya açıldıgı; ülkemizin 29 Temmuz 1988 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak taraf oldugu,

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine (IPPC) taraf olan üye ülkelerin, ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin FAO tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Saglıgı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istedigi; ilgili ülkelerin yetkili otoritelerinin, ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldıgının tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte ya da üzerinden ihraç ürünü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesini ülkemize geri gönderdigi, Alınan geri bildirimlerden dolayı hem ihracatçımızın hem de ülke ekonomisinin çok büyük zarar gördügü, ihraç edilen ürünün satış işleminin aksamasının ve ülkemize döviz girişinin engellenmesinin yanında, ihracatçının ürünün iade edilme sürecindeki nakliye ve diger işlemlerin ücretlerini ilave olarak ödemek zorunda kaldıgı; bunun sonucunda da, uluslararası ticarette kullanılan Türkiye menşeli ürünlerde zararlı organizma riskinin olabilecegi algısının oluştugu ve ülkemizin uluslararası piyasada prestij kaybettigi,

Ülke olarak taraf oldugumuz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, ihracatçılarımızın magdur olmamaları, ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl Işleme Tabi Tutulması ve Işaretlenmesine Dair Yönetmelik"in kaldırılarak, yeni yönetmeligin 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıgı, yeni yönetmeligin yürürlük tarihinin de 01/01/2020 olarak belirlendigi,

Ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM-15 işaretlemesi konusunun yurt içindeki ticarette ihtiyaç duyulan bir konu olmayıp tamamen ihracat yapan firmaları ilgilendiren bir konu oldugu; ihracatçılarımızın bir takım yanlış ve eksik bilgilendirmelerden dolayı ISPM-15 işaretlemesi yapılmış fakat ISPM-15 standardına uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanması veya ihracatta, ısıl işlem görmüş ISPM-15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanma zorunlulugu hakkında hiçbir bilgi sahibi olmaması nedeniyle ihraç ettikleri mallarla birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM-15 işaretinin hiç bulunmaması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlıgı'na yogun olarak geri bildirimde bulunuldugu,

Ihracat işlemlerinde resmi kontrollerin, Zirai Karantina ve Il Müdürlüklerinde görevli inspektörler tarafından titiz bir şekilde yapıldıgı; inspektörlerin ihraç edilecek ürünün bitki ve bitkisel ürün olması durumunda ihraç edilen ürünle birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin mezkur yönetmelige ve ISPM-15 standardına uygunlugunu kontrol ettigi, uygun olması durumunda ihracat işlemlerine izin verdigi; fakat inspektörlerin bitki ve bitkisel ürün dışında yurtdışına ihraç edilen mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. gibi diger sanayi ürünleri ile ilgili herhangi bir görev ve yetkisi olmaması nedeniyle ihraç edilen bu sanayi ürünleri ile birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini görmedigi, ISPM-15 işaretlemesi yapılıp yapılmadıgını ve ISPM-15 standardına uygunlugunu denetleyemedigi,

Tarım ve Orman Bakanlıgı'na yapılan geri bildirimlerin çok büyük bir kısmını inspektörler tarafından kontrolü yapılamayan bu ürün gruplarının oluşturdugu; ihracatçılarımızın magdur olmamaları, çok büyük fedakârlıklarla ve emeklerle ürettikleri ürünlerin ihracatında karşı ülkede sorun yaşamamaları, ihracatçımızın hiçbir ürününün kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden dolayı iade edilmemesi için yeni yönetmeligin yürürlüge giriş tarihi olan 01/01/2020 tarihine kadar Bakanlıkları tarafından yogun bir bilgilendirme çalışması yapılarak, ihracatçılarımızın magduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendigi,

Yeni yönetmelikte, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmeler, ihracatçılar ve piyasada ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendigi; her bir kesimin kendi sorumlulukları içerisinde, izin belgeli işletmelerin yönetmelige uygun ahşap ambalaj malzemesi üretmesi, ihracatçıların kullanması, tedarikçilerce de ticaretini yapması durumunda alınan geri bildirimlerin asgari düzeye indirilecegi göz önüne alındıgında, ihraç ettigimiz ürünlerle ilgili olarak ülkemizin uluslararası piyasada prestij kazanacagının aşikar oldugu,

01/01/2020 Tarihinde yürürlüge girecek yönetmeligin ihracatçılarımızca çok iyi incelenmesi durumunda ileride yaşanacak magduriyetlerin önüne geçileceginin muhakkak oldugu; yeni yönetmelik ile ihracatçılarımıza yüklenen sorumluluklar kapsamında yapmış oldukları ihracatlarda yönetmelige uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmamaları durumunda idari yaptırımlar getirildigi; bu konunun özellikle dikkate alınarak ihracatçı firmaların satın alma biriminde görevli çalışanların ucuz ahşap ambalaj malzemesinden ziyade yönetmelige uygun, ISPM-15 standardına göre işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi satın alması gerektigi bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

ISTANBUL IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIĞI Uygulama-Egitim-Iletişim Şubesi

Kaynak: Türkiye Agaç Platformu

Koray AYGEN

Makine Mühendisi

Aygen Yönetim Kurulu Üyesi206 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page